Welkom op mijn blog

Hurdegaryp is mijn dorp. Al ben ik een rasechte import Hurdegaryper, ik voel me er wel thuis.

Op deze blog schrijf ik over zaken die zijn gebeurd of die me opvallen, maar ook over zaken waaraan ik mij erger en die in mijn ogen beter zouden moeten.

Natuurlijk blijft het niet bij schrijven alleen. Een goede leefomgeving wordt geschapen en daar is inspanning van de bewoners voor nodig. Daarom zet ik me ook in als vrijwilliger voor een organisatie in het dorp.

Wie wordt er beter van een "brede school" ?

Hardegarijp is hard op weg naar de toekomst. In 2009 moet 'ie er staan, onze brede school. Of beter, onze hoge school want een flatgebouw zal het worden! En wie wordt hier nou beter van? Komt dit écht ten goede aan het onderwijs van onze kinderen? Hier mijn mening.....

Waarom heeft Hurdegaryp geen dorpsfeest?

De zomer is in aantocht! Overal om ons heen in Friesland zijn of worden dorpsfeesten gehouden. Hele dorpen zijn versierd. Tal van activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd. Het lijkt alsof dorpsfeesten deel uitmaken van de cultuur van Friesland. Daarom verbaas ik mij ervover dat wij geen mooi dorpsfeest hebben.

Hurdegaryp heeft zolang ik er woon geen écht dorpsfeest gehad. Het "Geranium-feest" van De Wissel, voor het dorp, was een leuk initiatief maar niet vergelijkbaar met activiteiten in de (directe) omgeving. Waarom lukt het niet in ons dorp? Een paar antwoorden uit mijn dikke duim:

(1) Er is geen echte betrokkenheid met het dorp. Mensen wonen hier wel, maar werken hier niet. Bovendien zijn er veel importers, die het moeilijk vinden om te integreren. Het is makkelijker om anoniem te blijven.

(2) Er zijn geen of onvoldoende vrijwilligers te krijgen voor de organisatie van zo'n evenement. Iedere club of vereniging heeft tegenwoordig moeite om vrijwilligers te krijgen. Mensen consumeren nu eenmaal liever (nemen liever deel aan georganiseerde activiteiten), dan dat ze zich willen bemoeien met de tot standkoming van activiteiten.

(3) De wil is er wel maar er is geen draaiboek waarop verder geborduurd kan worden. Mensen willen nu eenmaal niet graag opnieuw het wiel uitvinden. Door het ontbreken van een draaiboek krijgt iedere potentiële vrijwilliger al bij voorbaat het idee dat hij/zij het onmogelijke moet gaan verrichten.

(4) Er ontbreekt een kleurrijke, vooraanstaande of aansprekende vrijwilliger (bijv. uit Vereniging Dorpsbelangen Hurdegaryp of VV. Hurdegaryp) die als het gezicht van het organisatiecomité Dorpsfeest op zou kunnen treden.

(5) Het aanwezige enthousiasme onder de jeugd en (oudere) jongeren wordt onvoldoende benut. Bij de ouderen leeft waarschijnlijk het idee dat jongeren niet in staat zijn om een constructieve bijdrage te leveren en bij de jongeren zou het beeld kunnen bestaan dat het "not cool" is om met de 40-plussers in het dorp te moeten samenwerken aan een dorpsfeest.

Waar ligt de waarheid? Iemand die het weet, mag het zeggen. Ik hoop alleen dat we op termijn als dorp een hechtere band krijgen, dat we oprechte belangstelling krijgen voor de inwoners van de eigen straat, de buurt én het eigen dorp. En of je mij dan ook zult zien in de organisatie van een dorpsfeest? Wie weet! Ik ben altijd in voor een goed feest!

 

Een ergernis

Ik erger me mateloos aan het eeuwige gezeur over het scheiden van afval! De gemeente heeft mij vrolijk een brief gestuurd waarin ik gesommeerd word om mijn restafval en GFT beter te scheiden. Nu blijft het , volgens de gemeente, (gelukkig) nog bij een rode kaart en een weigering om de vuilnisbak te legen..... Wat een onzin! Deze brief moet opgesteld zijn door een echte pennenlikker!!
Ik ben van mening dat een vuilnisbak ALTIJD geleegd moet worden, om twee redenen:
1. De vuilniswagen kan gescheiden niet gescheiden opslaan;
2. De afvalverwerkingscentrales zijn zeer effectief in het scheiden van afval.
Uit pure nieuwsgierigheid heb ik een keer staan kijken hoe de vuilnisbakken worden geleegd. Via een hefarm worden twee vuilnisbakken omgekeerd boven een verzamelbak. Hier komt al het gescheiden afval weer samen!! Daarna wordt het door een grote schuif in het laadruim van de vuilniswagen geschoven. Ik kon mijn ogen niet geloven! Ik word bijna beboet omdat ik me niet aan de regels houd en de gemeente gooit echt alles weer bij elkaar... Toch nog maar even gecontroleerd bij een fabrikant van vuilniswagens (http://www.geesink.nl/). Uit de documentatie blijkt ook echt dat de vuilniswagen niet in staat is om door een huishouden gescheiden afval ook daadwerkelijk gescheiden op te slaan!
Op de website van VROM (http://www.vrom.nl/) staat zwart op wit dat 78% van het aangeboden afval (en dat is dus alle afval door elkaar) daadwerkelijk gescheiden EN hergebruikt kan worden. Het wordt dan hergebruikt als brandstof voor elektriciteitscentrales en vervangt daarmee fossiele brandstoffen. Kijk, dat is nog eens mooi meegenomen! Ik scheid geen afval en lever TOCH een substantiele bijdrage aan een beter milieu!
Kortom, het maakt helemaal niet uit of ik nou mijn afval goed scheid of niet. Het is ten eerste technisch onmogelijk om het afval gescheiden mee te nemen in de vuilniswagen en ten tweede kunnen de afvalverwerkingscentrale het veel beter en effectiever! Daarom wil ik pleiten voor een duidelijk beleid van de Nederlandse gemeenten: stop met het pesten van burgers, leeg gewoon alle vuilnisbakken en laat het scheiden  van afval over aan de professionals!